555 28 28 38

ინფორმაცია კოტეჯის შესახებ

კვადრატულობა: 51.45კვ/მ
აშენების დრო: 2 კვირა
ღირებულება: 74,995₾ / 28,300$

ka_GE